Základní škola
a Mateřská škola
Teplice nad Metují

 • Adresa:

  Rooseveltova 106,
  549 57 Teplice nad Metují

 • E-mail: zs.teplice@tiscali.cz
 • IČO:

  71003401

 • Bankovní spojení:

  1185548359/0800

 • Datová schránka:

  9hwmic7

Mateřská škola +420 734 231 214
Školní družina +420 734 231 213
Speciální třídy +420 734 231 211
Školní jídelna +420 734 231 210
Logo Města Teplice nad Metují

Zřizovatel

Město Teplice nad Metují

Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují www.teplicenadmetuji.cz

Vedení školy

Jméno Funkce E-mail Telefon
Mgr. Kalašová Magda ředitelka školy magda.kalasova@teplicenm.com +420 733 115 001
Mgr. Vacková Šárka zástupkyně ředitele sarka.vackova@teplicenm.com +420 491 581 200, +420 739 203 110
Mgr. Šafránková Tereza zást. ředitele pro MŠ ms@teplicenm.com +420 734 231 214
Purtigová Věra vedoucí šk. jídelny sjid@teplicenm.com +420 734 231 210
Brádlová Ivana vedoucí ŠD ivana.bradlova@teplicenm.com +420 734 231 213

Administrativa

Jméno Funkce E-mail Telefon
Fátorová Lenka administrativa, pověřenec GDPR lenka.fatorova@teplicenm.com +420 491 581 200

Školní poradenské pracoviště

Jméno Funkce E-mail
Mgr. Marková Eva Metodik prevence eva.markova@teplicenm.com
Mgr. Liskovská Kateřina Výchovný poradce katerina.liskovska@teplicenm.com
Mgr. Petra Lišková Školní psycholog petra.liskova@teplicenm.com
Mgr. Naděžda Dvořáková Speciální pedagog n.dvorakova@skolniporadenstvikhk.cz

Pedagogický sbor

Jméno Funkce E-mail
Mgr. Malíková Ivana 1.A ivana.malikova@teplicenm.com
Mgr. Meisnerová Michaela 2.A michaela.meisnerova@teplicenm.com
Mgr. Čermáková Kateřina 3.A katerina.cadilkova@teplicenm.com
mgr Keresteši Karolína 4.A karolina.kerestesi@teplicenm.com
Mgr. Malíková Eva 5.A eva.malikova@teplicenm.com
Mgr. Ferancová Martina 6.A martina.ferancova@teplicenm.com
Mgr. Plná Andrea 7.A andrea.plna@teplicenm.com
Ing. Michálková Andrea 8.A andrea.michalkova@teplicenm.com
Bc. Schejbalová Michaela 9.A michaela.schejbalova@teplicenm.com
Mgr. Marková Eva eva.markova@teplicenm.com
Mgr. Liskovská Kateřina katerina.liskovska@teplicenm.com
Mgr. Vachoušková Eliška eliska.vachouskova@teplicenm.com
Mgr. Karlík Jiří jiri.karlik@teplicenm.com
Bc. Kretschmer Dominik dominik.kretschmer@teplicenm.com
Mgr. Zelená Kateřina SPEC. II. katerina.zelena@teplicenm.com
Řeháková Emílie SPEC I. emilie.janska@teplicenm.com
Mgr. Válkyová Anna anna.valkyova@teplicenm.com
Jarkovská Olga asistent pedagoga
Hitschfelová Lenka asistent pedagoga
Pfeiferová Jana asistent pedagoga
Pouznarová Zdena asistent pedagoga
Schejbalová Hana asistent pedagoga
Baierlingová Lucie asistent pedagoga
Šnáblová Ladislava asistent pedagoga
Habrmanová Lenka asistent pedagoga
Wendlová Romana asistent pedagoga