Nabídka zájmové činnosti školní rok 2023/2024

Florbal

Žáci 6. – 9. třída, pondělí 15,00-16,00. Vedoucí Mgr. Eliška Vachoušková

Přírodovědný kroužek

Žáci 6. – 9. třída, úterý od 14,00 – 15,00. Vedoucí Mgr. Andrea Plná

ICT- robotika

Žáci 3. -6. třída, čtvrtek 14,00 – 15,00. Vedoucí Bc. Dominik Kretschmer

 

Ve spolupráci s DDM Ulita v ZŠ Teplice

Keramické tvoření

Žáci 1. – 5. třída, středa 14,00- 15,30. Vedoucí Ivana Brádlová

Tvořivec

Žáci 3. – 5. třída a starší, úterý14,30 – 16,00. Vedoucí Ivana Brádlová

Keramika pro dospělé

Úterý 16,00 – 18,00, vedoucí Ivana Brádlová

 

Ve spolupráci s TJ Slavoj Teplice (tělocvična ZŠ a hřiště TJ)

Fotbal

Všechny věkové kategorie. Kontaktní osoba Dušan Kalaš

Minivolejbal, volejbal

Všechny věkové kategorie. Kontaktní osoba Jiří Kaplan

Sport pro všechny

Všechny věkové kategorie. Kontaktní osoba Jaroslava Moravcová

Lyžařský oddíl

Nábor dětí 5 – 8 let. Kontaktní osoba Pavel Morávek

 

Hudební obory ve spolupráci se ZUŠ Broumov

Hra na klavír, dechové nástroje- flétna, trubka, klarinet…, bicí nástroje

Vedoucí Mgr. Ladislav Šikut