Základní škola a Mateřská škola Teplice nad Metují se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, PPS, ZIP a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 22.09.2023. Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek Bc. Matějem Habrem.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Základní škola a Mateřská škola Teplice nad Metují má za cíl, aby jím spravované služby byly přístupné všem jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: zs.teplice@tiscali.cz.

Základní škola a Mateřská škola Teplice nad Metují

Rooseveltova 106

549 57 Teplice nad Metují

telefon: 733115001

e-mail: zs.teplice@tiscali.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Kontakt na technického provozovatele

Bc. Matěj Habr

tel.: +420 499 399 734

web: neoloop.cz

technická podpora: admin@neoloop.cz

Externí přispěvatelé

Vybrané vizuální materiály poskytnuty od rawpixel.com na Freepik / Image by rawpixel.com on Freepik.