Škola stoletá

Pravděpodobně několik stovek lidí navštívilo 1. 9. 2007 budovu Základní školy v Teplicích nad Metují. Letos uplynulo 100 let od jejího založení, neboť stavba byla právě v září 1907 dokončena a škola tehdy byla slavnostně vysvěcena. 

V sobotu 1. září do školy přišli bývalí žáci i pracovníci školy, kde je přivítali současný ředitel školy Mgr. Radim Války a starosta města pan Milan Brandejs. Návštěvníci se setkávali mezi sebou navzájem i s nynějšími zaměstnanci školy, prohlíželi školu a posuzovali, jak se změnila. Ve škole probíhala výstava historických dokumentů z náchodského archivu, bylo možné zhlédnout stálou výstavku historie školy s fotografiemi a seznamy tříd, minulé i současné kroniky školy, dále výstavu výtvarných prací bývalých žáků, galerii výtvarných prací nynějších dětí, promítání historických fotografií ze života školy a města apod. Návštěvníci si mohli koupit CD s historickými fotografiemi a seznamy tříd, výroční číslo školního časopisu Zvoní a upomínkové pohlednice, které vznikly podle žákovských výtvarných prací zaměřených k výročí. (Pokud máte zájem o dodatečný nákup CD a školního časopisu, zastavte se v ředitelně školy. Pohlednice jsou k dispozici také na teplickém infocentru.) Po celé škole byly zajištěny stánky s občerstvením, o které se vzorně starali žáci z vyšších ročníků. Současní učitelé a ostatní zaměstnanci školu pečlivě připravili a vyzdobili na její slavný den. Na návštěvníky se těšila také mateřská škola a školní jídelna. 

Budova ZŠ byla otevřena od 10 do 15 hodin a tuto příležitost využila řada lidí k náhodnému i organizovanému setkání s bývalými spolužáky i učiteli – některé „třídy“ odešly po prohlídce školy na tzv. srazy do místní restaurace a vzpomínaly na školní léta do pozdních nočních hodin. 

Ředitelství školy děkuje všem spolupracovníkům, kteří se na přípravě výročí podíleli – nelze všechny vyjmenovat, byly to desítky lidí a všichni svou měrou přispěli k tomu, že oslava proběhla důstojně a příjemně. Škola vykročila do své druhé „stovky“ – přejme jí dobrou kondici. 

                                                                                                              za ZŠ Božena Karlíková